Каталог

Изделия на дин-рейку

Розетка c з/к "SHUKO" на DIN-рейку  PC16A(250V), 2P+E
Розетка c з/к "SHUKO" на DIN-рейку + индикатор PC16A(250V), 2P+E
Звонок на DIN-рейку SU 213
Розетка на DIN-рейку C 45S-1
Розетка на DIN-рейку с заземлением AC30-5